algemene woorwaarde

1//definitie’s 1.1.verkoper : motorcycle workshop 1.2.koper: ieder (rechts-)persoon die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep 1.3.overeenkomst : alle tussen koper en verkoper gemaakte schriftelijke afspraken m.b.t het afnemen van goederen 1.4 order : verzoek van koper tot verkoper tot het komen van een overeenkomst 2// toepasselijkheid 2.1 Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomst en offertes welke via de webwinkel van de verkoper tot stand komen. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden. 2.2. Alleen door schriftelijke toestemming van de verkoper, zou er van de algemene voorwaarden kunnen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen. 2.3. de verkoper heeft altijd het recht om de inhoud van de webwinkel en de algemene voorwaarden te wijzigen 3//overeenkomst 3.1 overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de verkoper . 3.2 de verkoper behoudt zich het recht van zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren 4// prijzen, aanbieding, offerte 4.1Alle prijzen in de webwinkel zijn in Euro’s en inclusief BTW, en exclusief verzendkosten 4.2 Een offerte verliest zijn geldigheid 14 dagen na afgifte datum of als het product niet meer op voorraad is 4.3 De verkoper kan niet aan zijn aanbieding of offerte gehouden worden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat er een kennelijke vergissing of verschrijving is. 4.4 alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijs wijzigingen 5// Betaling 5.1 vooruitbetaling ,de producten die betrekking hebben op de overeenkomst worden verzonden nadat de betaling is ontvangen per bank . 5.2 Onder rembours dan word het volledige bedrag betaald aan de bezorger. Indien een pakket niet word afgenomen worden de kosten van de verzending vermeerderd met €4,50 administratiekosten gefactureerd 5.3 Kosten m.b.t betalingen vanuit het buitenland zijn voor de kosten van de koper. 5.4 Producten blijven ons eigendom tot deze volledig betaald zijn. 6// afhalen 6.1 Afhalen is alleen mogelijk na afspraak 6.2 Af te halen Producten worden 5 dagen gereserveerd , daarna komt de overeenkomst te vervallen. 6.3 Af te halen Producten die vooraf betaald zijn worden 14 dagen gereserveerd daarna komt de overeenkomst te vervallen en word de betaling teruggestort minus € 6,50 administratiekosten 7// levering , verzending 7.1 Alle levertijden in de webwinkel zijn bij benadering, de verkoper kan hiervan afwijken . Indien de koper de levertijd bij de order vermelding te lang vind dient deze dat schriftelijk te melden binnen 1 dag 7.2 Producten die op voorraad zijn worden binnen 4 werkdagen verzonden na ontvangst betaling . 7.2a Indien niet alle producten op voorraad zijn kan de koper er voor kiezen de verzending op te schorten tot alle producten op voorraad zijn. Dit dient binnen 1 dag na de melding van de verkoper te gebeuren. De verkoper kan voor iedere zending kosten rekenen. 7.3 Indien de levertijd langer dan 30 dagen duurt, mag de koper zonder kosten de overeenkomst verbreken tenzij anders is overeen gekomen.Dit dient schriftelijk te gebeuren binnen 1 dag na de melding van de verkoper Er word verzonden tot 20 kg en/of tot de maximale maten die de vervoerder heeft ingesteld Verzendkosten worden vermeld in de winkel . 7.4 Voor verzending buiten Nederland neemt u kontact op met de verkoper . 8// garantie , retour 8.1 Op gebruikte onderdelen zit geen garantie ,deze zijn getest tenzij anders vermeld in de omschrijving. 8.1b Gebruikte onderdelen kunnen alleen retour als er door de verkoper een fout is gemaakt m.b.t type en of bouwjaren . 8.2 Op alle nieuwe producten geeft de verkoper 12 maanden garantie gerekend vanaf de datum van verzending. Met uitzondering van startmotoren,dynamo’s, en andere elektronisch gerelateerde slijtage delen. Producten met normale slijtage vallen niet onder garantie. Deze Garantie geldt niet als het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. 8,2b op NOS ( oude voorraad nieuwe onderdelen ) onderdelen vallen niet onder de 12 maanden garantie periode maar onder de 2 weken garantie. 8.3 de fabrikant verstrekt een garantiebewijs , zoniet dan geld de factuur als garantiebewijs. 8.4 Tot 14 dagen na ontvangst geldt een zichtperiode, in deze periode kunt u de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden. Uitzonderingen zijn : Producten die speciaal voor u besteld zijn, dit word vermeld na ontvangst van u order. Producten die deel uitmaken van een pakket aanbieding , deze dient kompleet geretourneerd te worden. Het product dient in originele staat en niet gebruikt te zijn. De verpakking dient in goede en hele staat te zijn. 8.5 indien u wenst de overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 8.4 dient u dit schriftelijk te melden aan de verkoper. Binnen 8 dagen na ontvangst. U dient het pakket deugdelijk te verpakken met origineel factuur,eventuele bijbehorende documentatie en te melden welke datum u het retourneert. de verkoper behoud het recht om geretourneerde artikelen gedeeltelijk of niet te crediteren indien het product gebruikt is en het product of de verpakking is beschadigd. 8.6 het aankoop bedrag zal binnen 14 werkdagen gecrediteerd worden. 8.7 Verzendkosten worden nooit gecrediteerd. Indien een product valt onder garantie dient u dit schriftelijk te melden met het ordernummer en een vermelding van de gebreken ,u dient pas te retourneren na bevestiging van de verkoper.deze kosten zijn voor de koper u dient het garantie bewijs of en de factuur mee te sturen . Indien de claim gerechtigd is zal de verkoper voor de reparatie of vervanging zorgdragen .Indien dit niet mogelijk is zal de verkoper de aankoopsom crediteren . De garantie periode zal niet opnieuw aanvangen maar doorlopen. De kosten van de zending naar de koper zijn voor de verkoper. Op reparaties wordt een garantie gegeven van 30 dagen vanaf datum retour zending. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd 9// aansprakelijk 9.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade veroorzaakt door geleverde producten . Of door overschrijding van de leveringstermijn. 9.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor fouten in de artikel omschrijvingen en/of foto’s 10// Toepasselijk recht , Geschillen 10.1 Op alle Overeenkomsten tussen verkoper en koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit Overeenkomsten als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, met uitzondering van die welke tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden zover nodig gebracht voor de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda. 11// privacy 11.1 Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van Orders ,overeenkomsten voor onze webwinkel deze gegevens worden niet aan derde verstrekt.

Over Ons

De Motorcycle workshop is actief sinds 1998 

naast "doe het zelf "werkplaats onderhoud en reparaties is er 2000 gestart met gebruikte onderdelen.

eerst zijn de onderdelen op de ouderwetse manier aan de man gebracht totdat er in 2013 is besloten om  ook een online een winkel te beginnen .

Sinds februari 2020 is de  winkel een bijbaantje geworden , er worden nog steeds met regelmaat onderdelen online erbij geplaatst

Willem

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein